ประวัติ

ความเป็นมาของโครงการ

     โครงการหมู่บ้านสิริศา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530  บริหารงานโดย คุณศิริชัย  ชลไพรพิมลรัตน์  ประธานบริษัท ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545  บริหารงานโดย คุณภาค ธนาอัครชล ประธานบริษัท และ คุณกรณ์ ธนาอัครชล  กรรมการคุณพัชราพรรณ ชลไพรพิมลรัตน์  กรรมการ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มาเป็นเวลานาน และมีธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์หลายรูปแบบ อาทิ บ้านจัดสรร    ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม   ปัจจุบันธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีโครงการที่จัดสรรมาแล้วทั้งหมดกว่า 42 โครงการ  บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจออกไปอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในทุกกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

 

จุดเริ่มต้นโครงการ

     ปัจจุบันธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเขตจังหวัดชลบุรีและระยอง อาทิเช่น บางแสน ศรีราชา พัทยา อ่าวอุดม สัตหีบ บ้านฉาง ระยอง  มีโครงการที่จัดสรรมาแล้วทั้งหมดกว่า 42 โครงการ   โครงการ เดอะ ไฟน์เนส ทาว์น เป็นโครงการที่ 42 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองศรีราชา

 

แนวทางของโครงการ

     ในปัจจุบัน ด้วยฐานธุรกิจที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทฯ  รวมถึงเครือข่ายที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ กับหุ้นส่วนธุรกิจ  จึงทำให้บริษัท ฯมีความโดดเด่นในฐานะบริษัทฯ ชั้นนำบริษัทหนึ่งในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออก และการให้การบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ รวมทั้งมีความพร้อม ทั้งด้านทรัพยากรและเครือข่ายธุรกิจในการที่จะพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต