ผู้บริหาร

คุณภาค ธนาอัครชล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านสิริศา จำกัด

การศึกษา
  • ปริญญาโท  / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์ทำงาน
  • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บริษัท นภาดล จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท พี.เค.ลิฟวิ่งโฮม จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เดอะไฟน์เนส คอนโด จำกัด