ร่วมงานกับเรา

       โครงการสิริศา  เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2531 มีการดำเนินงานและพัฒนาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก  โดยเน้นการพัฒนาในเขตจังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง ปัจจุบันโครงการสิริศา  ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จากการดำเนินงานของบุคลากรที่มีคุณภาพ นานมากกว่า  20  ปี  ทั้งในด้านการบริหาร  และด้านปฏิบัติงาน  ซึ่งทำให้โครงการสิริศามีการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อให้การบริหารงาน  การขาย  และการตลาด  มีการดำเนินการอย่างสอดคล้อง  ต่อเนื่อง  และสามารถตอบสนองตวามต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้  ปัจจุบันโครงการสิริศาจึงมีการแบ่งประเภทโครงการออกเป็น  3  แบรนด์  คือ  โครงการเลอบีช  สำหรับลูกค้าระดับ  High  End  โครงการ  Coco  สำหรับลูกค้าระดับ  Mid  End  และ  โครงการเซนสิริ  สำหรับลูกค้าระดับ  Medium  Low  End  ทั้งนี้ก็เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสูงสุด

**หมายเหตุ บริษัทไม่มีนโยบายปลดพนักงานเมื่อจบโครงการ พนักงานมีความมั่นคงในการทำงาน 

 

1.  วิศวกรโยธา/เจ้าหน้าที่ประมาณราคา 3 อัตรา
 • เพศชาย - หญิง  อายุระหว่าง  23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส สาขาก่อสร้าง , โยธา จนถึง ป.ตรี วิศวกรรมโยธา – ก่อสร้าง อื่นๆที่เกี่ยวคล่อง
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • สามารถถอดแบบและคิดคำนวณปริมาณงานตามแบบก่อสร้างจริง
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office / Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • จัดทำ  BOQ  Shop drawing ได้
 • หากมีประสบการณ์ในการควบคุมงานหมู่บ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถควบคุมงานหน้างานได้
2.  โพร์แมน​                                                4 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส สาขาก่อสร้าง , โยธา จนถึง ป.ตรี วิศวกรรมโยธา – ก่อสร้าง อื่นๆที่เกี่ยวคล่อง
 • มีภาวะเป็นผู้นำ สุขภาพแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (หรือ ได้รับการยกเว้น)
 • สามารถใช้เครื่อง Pc  ใช้โปรแกรม Microsoft Office / Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
3.  ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการตลาด               1 อัตรา
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีสาขาการตลาด,นิเทศ,สื่อโฆษณา,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวคล่อง
 • มีประสบการด้านการทำสื่อโฆษณาประเภทอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีภาวะเป็นผู้นำ สุขภาพแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
 • สามารถใช้เครื่อง Pc โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีรถส่วนตัว
4.  เจ้าหน้าที่การตลาด​                                  3 อัตรา
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง  25  ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส.  ขึ้นไป/สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวคล่อง
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน เป็นผู้มีวินัย และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย                                  1 อัตรา
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีสาขาการตลาด,นิเทศ,สื่อโฆษณา,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวคล่อง
 • มีประสบการด้านการทำสื่อโฆษณาสนับสนุนการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีภาวะเป็นผู้นำ สุขภาพแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
 • สามารถใช้เครื่อง Pc โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีรถส่วนตัว
6.  เจ้าหน้าที่ขาย                                        5 อัตรา
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง  25  ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส.  ขึ้นไป/สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวคล่อง
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน เป็นผู้มีวินัย และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

สถานที่สมัคร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บ้านสิริศา จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่ เลขที่ 39/38 หมู่ 2 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
E-mail hr_sirisa10@hotmail.com
โทร. 038-119118, 081-9405449, 086-3684933