อีอีซีเนื้อหอม-เอกชนแห่ลงทุนพรึ่บมั่นใจรัฐหนุนเต็มสูบ-ระบบคมนาคมเพียบพร้อม

เขตศก.พิเศษภาคตะวันออกมาแรง เอกชนแห่ลงทุนในนิคมสูงเกือบ 1.5 พันไร่ คิดเป็นราวๆ 90% ของนิคมทั้งหมด เนื่องจากรัฐสนับสนุนและระบบคมนาคมเพียบพร้อม ด้านการนิคมฯมั่นใจ 10 อุตฯเป้าหมาย 5 ปีแรกมีเม็ดเงินทะลักรวม 5 แสนล้าน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของรัฐบาลที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้มีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในรอบ 6 เดือน (ต.ค.2559-31 มี.ค.2560) มียอดขาย/เช่าพื้นที่นิคมรวม 1,541.94 ไร่เพิ่มขึ้น 120.94 ไร่ หรือคิดเป็น 8.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เงินลงทุนรวม 71,591 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่นิคมในอีอีซีมากถึง 1,457.40 ไร่

"การเพิ่มขึ้นของยอดขาย/เช่าพื้นที่ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่ามาจากนโยบายอีอีซีของรัฐบาลที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งปัจจุบันมีนิคมหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตที่นักลงทุนให้ความสำคัญ เพราะมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความชัดเจนนโยบายของรัฐในการดำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ" นายวีรพงศ์กล่าว

ขณะเดียวกัน กนอ. เตรียมความพร้อมพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในระยะ 5 ปีแรก (2560-2565) คาดว่าจะมีเม็ดเงินด้านการลงทุนประมาณ 500,000 ล้านบาท มีความต้องการใช้ พื้นที่เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน 3 พื้นที่ ประมาณ 50,000 ไร่ ขณะนี้มีพื้นที่นิคมพร้อมรองรับนักลงทุนได้ทันที 14 แห่ง ประมาณ 12,000 ไร่ อยู่ระหว่างการพัฒนา 7 แห่ง ประมาณ 15,000 ไร่ และพื้นที่เขต/สวนอุตสาหกรรมประมาณ 10,000 ไร่ และพื้นที่ที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10,000 ไร่เศษ

ด้านนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมของบประมาณในปี 2561 จำนวน 5,901 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 งบประมาณส่วนใหญ่จะเน้นลงในงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลถึง 47% จำนวน 2,770 ล้านบาท แผนงานทั้งหมดของกระทรวง ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

สำหรับแผนงานในปี 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม มี 5 เรื่องใหญ่ ได้แก่ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ แห่งชาติ, โครงการอีอีซี, การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ, การพัฒนานิคมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และเอสเอ็มอี

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด