แนวทางการลงทุนในบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพานิชณ์

บ้านนั้นมีอยู่มากมายหลายประเภทแต่ละประเภทมีจุดเด่นเฉพาะตัวที่เหมาะสำหรับการลงทุนที่แตกต่างกัน ในส่วนของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีกำลังเงินอาจเลือกซื้อบ้านเพื่อการลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงหลายๆประเภท เช่น การลงทุนในบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และอาคารพานิชณ์ เนื่องจากบ้านทั้ง 3 ประเภท มีความเหมาะสมต่อการลงทุนในสภาพการณ์ที่ไม่เหมือนกัน แต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุนสูงสุดได้เช่นเดียวกัน
1.การลงทุนในบ้านเดี่ยว

 

บ้านเดี่ยว จัดเป็นบ้านจัดเป็นบ้านที่มีลักษณะทางกายภาพเหมาะกับการลงทุนมากที่สุด เนื่องจากเป็นบ้านที่ให้ความเป็นส่วนตัว มีพื้นที่ว่างในการพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าบ้านประเภทอื่น และเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้อง และวุ่นวายกับเพื่อนบ้านมากนัก และส่วนประกอบที่สำคัญบ้านเดี่ยวยังมีที่ดินค่อนข้างมาก ถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้การเพิ่มมูลค่าเมื่อถือครองในระยะยาวมีแนวโน้มเกิดขึ้นสูงมากเคล็ดลับการเลือกลงทุนในบ้านเดี่ยวเพื่อการลงทุน ในกรณีที่มีบ้านเดี่ยวให้เลือกหลายหลัง โดยบ้านแต่ละหลังมีคุณลักษณะใกล้เคียงกันราคาไม่ต่างกัน จึงควรเลือกบ้านที่มีที่ดินมากกว่า
2.การลงทุนในทาวน์โฮม

ทาวน์โฮม เป็นทางเลือกที่น่าสนใจทางหนึ่งในการลงทุนบ้าน  รูปแบบการลงทุนในทาวน์เฮ้าส์ที่นิยมทำกันก็คือซื้อมาปล่อยเช่าหรือใช้ในการทำออฟฟิศทำเลที่เหมาะสมเช่น บริเวณย่านใจกลางเมืองหรือบริเวณใกล้เคียง ซึ่งทำเลเหล่านี้เป็นทำเลที่หาบ้านเดี่ยวได้ยาก เนื่องจากไม่ค่อยมีการจัดทำโครงบ้านหรือหากมีก็แพงมากจนยากเกินกว่าจะลงทุนได้
3.การลงทุนในอาคารพานิชณ์

อาคารพานิชณ์ ที่จัดว่าเหมาะสำหรับการลงทุน จะต้องเป็นอาคารพานิชณ์ในทำเลที่สามารถจอดรถบริเวณด้านหน้าได้ หรือเป็นตึกแถวที่มีการสร้างร่นจากถนนเข้ามา เพื่อให้สามารถจอดรถหน้าร้านได้ หรืออย่างน้อยควรมีความยืดหยุ่นในการจอดรถในบริเวณใกล้เคียงได้ รูปแบบการลงทุนในตอาคารพานิชณ์ส่วนใหญ่นิยมนำชั้นล่างมาปล่อยเช่าสำหรับทำการค้า ส่วนชั้นบนจะกั้นซอยเป็นห้องให้คนเช่า อีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมทำกันก็คือเปลี่ยนจากการซื้อคอนโดมิเนียมหันมาซื้ออาคารพานิชณ์แทน แล้วนำตึกแถวซึ่งอาจเป็น 3-4 ชั้นมาดัดแปลงทำให้กลายเป็นห้องชุด ชั้นละ 1 ยูนิต แต่จะมีราคาถูกว่าและลดปัญหาในเรื่องการจัดการลงได้มาก

สำหรับแนวทางการลงทุนในบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และอาคารพานิชณ์ เมื่อนักลงทุนได้ศึกษาในบ้านแต่ละประเภทอย่างเข้าใจแล้ว หากพบเจอบ้านที่ตรงกับความต้องการหรือสอดคล้องกับการลงทุนช่วยให้นักลงทุนกล้าตัดสินใจและเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุน

ที่มา : www.landinvestingthai.com