ไขทุกข้อสงสัย..ว่าทำไมต้อง EEC ?

ยุคนี้คงไม่มีใครคนไหนที่ไม่เคยได้ยินหรือไม่รู้จักระบบเศรษฐกิจ EEC เป็นระบบเศรษฐกิจที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมและการลงทุนแห่งใหม่ของไทย


EEC คืออะไร ?

 


ระบบเศรษฐกิจ EEC เป็นเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจของประเทศนั้น หนึ่งในโครงการที่มีความโดดเด่นคือ “การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียนและเป็นเมืองที่น่าอยู่ อีกทั้งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ หรือ S-Curve โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

 

ทิศทางการพัฒนาของ EEC เป็นอย่างไร ?

 

 

จากศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดหรือ Gross Province Product (GPP) ของระยองที่มูลค่า 9.83 แสนล้านบาท ชลบุรี 4.92 แสนล้านบาท และฉะเชิงเทราที่ 3.99 แสนล้านบาท ทั้งยังเป็นแหล่งรวมนิคมอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมันโรงผลิตไฟฟ้า และที่ตั้งท่าเรือขนส่งหลักของประเทศพร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมแบบครบวงจรตั้งแต่ทางอากาศ โดยเชื่อมโยงสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากสนามบินอู่ตะเภาในเชิงพาณิชย์ และเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและศูนย์ฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมการบิน ทางถนนมีการขยายมอเตอร์เวย์ทางเรือมีการขยายท่าเรือมาบตาพุดและแหลมฉบัง และพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ดเพื่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

 

นอกจากนี้ ทางรางมีการพัฒนารถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับ Southern Economic Corridor ไปยังกัมพูชาและเวียดนาม นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดการขยายนิคมอุตสาหกรรม รวมเป็น 29 แห่งซึ่งเป็นฐานการผลิตของโรงงาน 3,786 โรงงาน

 


 

แล้วได้ประโยชน์อะไรจาก EEC ?

จากศักยภาพดังกล่าว ภาครัฐจึงคาดหวังว่า EEC จะสามารถดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ และการลงทุนด้านการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย โดยจะมีความต้องการใช้พื้นที่เพื่อการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายประมาณ 70,259 ไร่ภายในระยะเวลา 1-5 ปี ซึ่งการลงทุนมูลค่าสูงจะส่งผลให้ GDP ของประเทศเติบโตอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี การจ้างงานไม่น้อยกว่า100,000 อัตราต่อปี จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 10 ล้านคนต่อปี ลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ 4 แสนล้านบาทต่อปี รวมถึงโครงสร้างโลจิสติกส์ที่ประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น

 


หลายคนเริ่มที่จะสนใจที่จะลงทุนหรือเข้ามาร่วมงานในระบบเศรษฐกิจ EEC แล้วใช่มั้ยค่ะ การลงทุนเรื่องบ้าน ที่พักหรืออสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำหัญที่เข้ามามีส่วนร่วมที่ช่วยเกื้อหนุน แรงงานด้านที่พักอาศัยของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานในระบบ EEC นี้ 
โครงการ The Finest Town Sriracha ตั้งอยู่ในเขตระบบเศรษฐกิจ EEC ใจกลางเมืองศรีราชา เมืองแห่งความเจริญที่เหมาะกับการลงทุน ซึ่งโครงการ The Finest Town Sriracha ในอนาคตจะมีสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะทำให้ท่านเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมง สถานนีรถไฟฟ้าความเร็วสูงดังกล่าวใช้เวลาเดินทางจากโครงการเพียง 5 นาที และที่สำคัญรอบๆโครงการยังรายล้อมด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลและสถานที่สำคัญต่างๆอีกด้วย คาวมโดดเด่นในการลงทุนอยู่ที่ตัวอาคาร 4 ชั้นครึ่งที่เหมาะกับการค้าขายและนอกจากนี้ชั้นบนยังถูกแบ่งออกเป็นห้องอย่างมีสัดส่วนทั้งหมดอีก 6 ห้องที่พร้อมจะทำเป็นอพาร์ตเมนให้กับคนทำงานและนักเรียนเช่าอยู่ ทุกตารางนิ้วของอาคารจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับคุณได้อย่างแน่นอน

 

 

ขอบคุณที่มาจาก : www.forbesthailand.com